approach

Onze benadering

Bestaande projecten stagneren vaak door specifieke problemen waar men gaandeweg tegenaan loopt. In dat geval is een heldere analyse van de problemen het uitgangspunt om met een concrete oplossing te komen.

Bij een nieuw project is het doel van iOT voor een organisatie vaak een eerste stap. Willen we met de iOT oplossing meer inzicht, meer invloed of beide? Op de pagina ‘Waardevastelling iOT’ meer hierover. In de verschillende fasen kunnen wij op diverse manieren van dienst zijn.

Ideevorming

Er is vaak een basisidee wat als uitgangspunt dient. In deze fase is het van belang zoveel mogelijk mensen vanuit de organisatie te stimuleren mee te denken over de iOT toepassing. Als onafhankelijke partij kan iOT Connect deze brainstormsessie(s) begeleiden en zo de inbreng aan ideeën vergroten.

Validatie

Nadat de ideeën gedefinieerd zijn, is het zaak om deze op waarde in te schatten en de haalbaarheid te bepalen. Daarbij is het van belang om de gevolgen van de diverse opties te bekijken. Vanuit onze ervaring en die van onze netwerkpartners, kunnen wij helpen de gevolgen beter in kaart te brengen en keuzes te beperken.

Prototype

In deze fase wordt een prototype, testopzet of demo ontwikkeld om de verschillende opties te testen. Het doel is vooral om allerlei fouten en problemen boven water te krijgen, zodat we deze aan de hand hiervan kunnen aanpassen.

Voor zover de productie van hardware en firmware niet in eigen beheer wordt gedaan, kunnen wij helpen bij het vinden van de juiste partners. Daarnaast denken wij constructief mee bij het vinden van oplossingen voor problemen.

Onderbouwing

Als is bepaald wat er moet worden aangepast en hoe hoe het product of de dienst moet gaan werken, dan is het zaak om de realisatie te onderbouwen. Zowel in financiële, technische als in bredere zin.

Niet alleen moet de oplossing financieel waarde opleveren, maar deze moet ook passen binnen de cultuur en reputatie van de organisatie. Ook bij deze waardebepaling kan iOT Connect van advies dienen.

Realisatie

Nadat alle fouten en problemen zijn opgelost en de onderbouwing van het project is afgerond, kan met de productie of realisatie worden gestart. iOT Connect kan in deze fase het realisatieproces begeleiden en de communicatie tussen partijen onderhouden.

Adoptie

De gekozen iOT oplossing moet nu zo breed mogelijk geïntroduceerd worden binnen de organisatie. Er zijn vaak al veel mensen vanuit de organisatie betrokken geweest bij het hele proces. Nu is het zaak om te zorgen dat ook anderen binnen en buiten de organisatie de toepassing begrijpen en actief gaan gebruiken.

Wij kunnen helpen bij de communicatie en uitleg van de toepassing. Daarnaast kunnen wij de service en support rondom de toepassing verder opzetten.

Optimalisatie

Nadat de toepassing is geïntroduceerd, ontstaan er vanuit de praktijk toch vaak problemen die vragen om bijsturing en optimalisatie van de toepassing. Met zo min mogelijk hinder voor de gebruikers, werken wij mee aan een snelle oplossing.

Zoekt u een ervaren IoT consultant?